Contact us below

We care about you

Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone 1500 millimeter, samt präglas året av hög temperatur; mellan 27 och 35 grader Celsius. Kännetecknande för regnskogen är att den är extremt artrik både vad gäller växter och djur. Mer än hälften av alla världens arter finns representerade i regnskogen, varav en tredjedel av världens arter finns i skogens högsta skikt.[4]

Regnskogen brukar indelas i fyra skikt (en av dem redan nämnd): högsta skiktet, krontaket, mellanskiktet och marken.

Det finns tre typer av regnskog: tropisk regnskog, subtropisk regnskog och tempererad regnskog.

I den tropiska regnskogen är nederbörden jämnt fördelad över året och årstidernas växlingar är inte märkbara. I den subtropiska regnskogen är klimatet varierande och fuktigheten mindre. Klimatet växlar mellan varma regnperioder och korta kalla torrperioder. De subtropiska regnskogarna finns mest på den asiatiska kontinenten. De tempererade regnskogarna finns bland annat på Nordamerikas nordvästkust, i Chile, på Brittiska öarna och i norra Östasien.